Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

     Dnia 2 sierpnia 2019 roku w Radomierzu odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie projektów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2019 roku. Promesę dla Gminy Węgliniec z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego odebrał Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla.
    Gmina Węgliniec otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu – montaż urządzeń placu zabaw”. Zadanie to zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym samorządu województwa w kwocie 29.992 zł
   „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” to program najdłużej działający o największej aktywizacji społeczności lokalnych. Celem takiego projektu jest poprawa warunków rozwoju społeczno- ekonomicznego wiejskich miejscowości. Zarząd Województwa w 2019 roku przeznaczył ten konkurs 2,2 mln zł. Wnioski o dofinansowanie złożyły 94 gminy na łączną kwotę blisko 2,6 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie uzyskało 79 gmin.

 

SKM C224e19080507500 0001

Odnowa Wsi Dolnośląskiej jeleniogórski 02.08 23

Odnowa Wsi Dolnośląskiej jeleniogórski 02.08 18