Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   W dniu 20 grudnia br. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Węglińca. Było to jedno z kluczowych posiedzeń Rady Miejskiej, gdyż dotyczyło uchwalenia budżetu naszej gminy na przyszły rok.

    W budżecie ustalono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 30.687.095 zł, z czego dochody majątkowe w kwocie 215.740 zł, a dochody bieżące na poziomie 30.471.355 zł. Natomiast plan łącznych wydatków ustalono na wysokości 30.608.096 zł, z czego wydatki bieżące na poziomie 28.076.554 zł ,a wydatki majątkowe w kwocie 2.531.541 zł. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został zaakceptowany przez Komisje Rady Miejskiej Węglińca. Uchwała w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2017 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami ”za” przy nieobecnych dwóch radnych.

   Na sesji podjęto również jednogłośnie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2017-2027 oraz rozpatrzono skargę na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, jak również wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.

   W sesji uczestniczył również Pan Mariusz Wieczorek Wicestarosta Zgorzelecki, który w imieniu własnym i Starosty Zgorzeleckiego Pani Urszuli Ciupak złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim zebranym oraz mieszkańcom gminy życzył radosnych Świąt spędzonych szczególnie w gronie najbliższych, wielu szczęścia i radości oraz pomyślności w każdym dniu Nowego Roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Błauciak oraz Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Mikołajczyk dziękując za życzenia w imieniu własnym, jak również mieszkańców gminy życzyli spokoju, zdrowia i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, a w Nowym Roku radości, wytrwałości w realizacji planów i optymizmu.