Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec.

Scan0001

Scan 1