Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Marcin Burak -uczeń naszej szkoły wielokrotnym finalistą i laureatem konkursu „zDolny Ślązak” i „zDolny Ślązaczek”

   Marcin ponownie w tym roku szkolnym został finalistą Konkursu „Zdolny Ślązak” z języka niemieckiego! W tym roku jego opiekunem była Pani Magdalena Pichórz, a w poprzednich latach Pan Waldemar Pełka. „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz „zDolny Ślązaczek” to prestiżowe konkursy wojewódzkie przeznaczone dla uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych, realizowane w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli. „zDolny Ślązak Gimnazjalista” to konkurs składający się z poszczególnych bloków: matematyczno-fizyczny, humanistyczny, przyrodniczy oraz blok języków obcych, w tym języka niemieckiego. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności z wybranych przedmiotów na poziomie szkolnym, powiatowym, a następnie przystępują do etapu wojewódzkiego. Z kolei uczniowie szkół podstawowych zdają egzamin z części humanistycznej, matematycznej i językowej (j. angielski i j. niemiecki) w kolejnych etapach. Konkursy nadają finalistom i laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Laureaci kunkursu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, natomiast finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do szkół średnich.

    Oznacza to, że Marcin Burak będzie mógł wybrać sobie dowolną szkołę wyższego etapu kształcenia i na pewno zostanie do niej przyjęty. Marcin jest trzykrotnym finalistą oraz dwukrotnym laureatem konkursów „zDolny Ślązak” i „zDolny Ślązaczek” z Języka Niemieckiego.

    Zainteresowanie językiem niemieckim sięga czasów dzieciństwa Marcina. Już jako dziecko był zafascynowany tym językiem, gdy mógł doskonalić swoje umiejętności językowe na terenie Niemiec. Nasz ruszowski pasjonata z radością dzieli się z innymi swoją pasją do języka niemieckiego.

    Gratulujemy Marcinowi dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

    Irena Droś i Magdalena Pichórz