Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    W celu upamiętnienia Chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 roku i zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2019 roku uchwalił, że dzień 14 kwietnia jest Świętem Chrztu Polski i jest Świętem Państwowym.

Chrzest Polski