Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    W dniu 05.04.2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek, Zastępca Burmistrza Dominik Matelski, Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca Wiesław Piechota, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ferens odwiedzili dostojnego Jubilata, Kombatanta II Wojny Światowej por. rezerwy Zygmunta Kwiecień, który w dniu 06 kwietnia 2019 roku kończy 100 lat.

    W czasie wizyty Burmistrz Gminy i Miasta odczytał i przekazał Jubilatowi okolicznościowe listy gratulacyjne otrzymane od Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego i Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. W imieniu władz samorządu Gminy Węgliniec Burmistrz Gminy i Miasta, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Kierownik USC wręczyli okolicznościowy list gratulacyjny, pełen kosz upominków i bukiet kwiatów.

     Burmistrz w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie doświadczenia oraz mądrości Jubilata w życiu naszego Narodu, mieszkańców gminy oraz rodziny, którym dane jest przeżywanie wspaniałych chwil szczęścia i wielkiej radości płynących z obecności w ich życiu tak dostojnego Jubilata. Samemu Jubilatowi złożył życzenia następnych długich lat życia w zdrowiu, w gronie najbliższych oraz w poczuciu zadowolenia z owoców jakże długiego i pracowitego życia.

DSCN1488

DSCN1493

DSCN1501

DSCN1502

DSCN1503

DSCN1508

DSCN1509

DSCN1511

DSCN1520

DSCN1524

DSCN1525

DSCN1526