Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystajcie z mikrodotacji do 5000 zł! Od 1 do 16 marca 2019 roku trwać będzie nabór wniosków dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć dofinansowane są ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Tworzycie grupę nieformalną, która:
 
* składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
* wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
* chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?
 
Tworzycie grupę samopomocową, która:
 
* składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
* wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
* Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?
 
Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
 
* została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
* ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
* ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)
 
Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!
 
Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.
 
Terminy naboru: 1-16 marca 2019 roku
 
Jak złożyć wniosek?
 
* poprzez generator dostępny na stronach: http://www.maleinicjatywy.pl/   oraz http://www.generator.maleinicjatywy.pl/
* dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, a jego wzór do pobrania w pliku WORD dostępny jest na stronie: http://www.maleinicjatywy.pl/
 
   W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 21 młodych organizacji pozarządowych oraz 12 grup nieformalnych i samopomocowych z Dolnego Śląska. Kwota alokacji wynosi 160 000 zł.
 
   UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 240, w tym: 120 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 120 dla grup nieformalnych/samopomocowych.
 
   Zwycięskie projekty będą realizowane od 23 kwietnia do 23 lipca 2019 roku.
 
   Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.
 
   Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
 Agata Adamczyk
 
plakat