Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    W dniu 24 lutego 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca Mariusz Wieczorek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Piechotą uczestniczyli w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Ruszowie. W zebraniu uczestniczyli również Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. Artur Czułajewski, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Zgorzelcu dh. Waldemar Błauciak, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Szymon Mikołajczyk oraz delegacja czeskich strażaków z Kunratic u Cvikova na czele z Wójtem M. Iwanejko.

    Podczas zebrania podsumowano rok 2018 oraz wyznaczono priorytetowe zadania do realizacji w roku bieżącym. Jednostka OSP w Ruszowie w roku 2018 uczestniczyła w 67 działaniach ratowniczych, w tym 29 pożarach, 36 miejscowych zagrożeniach i 2 alarmach fałszywych. Łącznie w działaniach ratowniczych wzięło udział 27 strażaków (najwięcej wyjazdów Łukasz Stasiak - 41, Sebastian Kurzawa – 40). Dodatkowo na przestrzeni całego roku dostarczano do wskazanych przez gminę gospodarstw w Okrąglicy i Kościelnej Wsi wodę do celów spożywczych i gospodarczych, łącznie 90 wyjazdów.

    Na uwagę zasługuje bardzo dobra praca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pod opieką Anety Dobrzańskiej i Rafała Mesjasza, której członkowie są bardzo aktywni i w minionym roku odnieśli liczne sukcesy w sporcie pożarniczym wg. regulaminu CTIF w woj. Dolnośląskim dziewczęta zajęły II a chłopcy V miejsce, dwukrotnie zdobyli mistrzostwo Powiatu Zgorzeleckiego a w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej II miejsce w kraju Miłosz Mesjasz i XII miejsce Maksymilian Drgas.

    Za dobrą pracę młodzi strażacy podczas uroczystości 70 – lecia OSP Ruszów w maju ubiegłego roku otrzymali proporzec. Ponadto jednostka wzbogaciła swoje wyposażenie min. o kamerę termowizyjną, zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem, dwie sztuki ubrań bojowych oraz akumulatorową piłę szablastą. Na uwagę zasługuje również wysoka sprawność techniczna posiadanego sprzętu i wyposażenia a wszystko to dzięki zaangażowaniu strażaków oraz konserwatorów sprzętu Panów Roberta, Grzegorza i Zbigniewa Dziubak.

    Podczas dyskusji zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili poziom gotowości bojowej i wyposażenia technicznego jednostki oraz podziękowali wszystkim strażakom oraz ich rodzinom za społeczną służbę i życzyli dalszych sukcesów.

Foto – J. Wilk

Informacja J. Droś – OSP Ruszów

1

2

3

4

5

6

7