Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 r.

   Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru 11 lutego - 15 marca 2019 roku

   Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W ramach konkursu można się starać o wparcie na realizacje następujących działań:

- wykonanie, aktualizacja, renowacja tablic informacyjnych lub witaczy,

- propagowanie idei „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez wydanie materiałów promujących sołectwo,

- organizacja imprez tematycznych promujących ideę „Odnowy Wsi Dolnośląskiej (festyny, konkursy, turnieje, zawody, rajdy),

- organizacja warsztatów promujących uczestnictwo w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej- malarskie, rzeźbiarskie, kulinarne, artystyczne, wikliniarskie,

- tworzenie miejsc rekreacji poprzez posadowienie obiektów małej architektury takich jak wiaty, altany, grille, ławki, piaskownice, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – nasadzenia , naprawa elementów małej architektury.

Termin realizacji zadania 01 września-16 grudnia 2019r.

Szczegółowych informacji o programie udziela pracownik UMWD:

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.