Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

 W dniu 09.02.br odbyło się w naszej jednostce Walne Zebranie Sprawozdawcze

    Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pan Mariusz Wieczorek Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu,
Pan Dominik Matelski Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu,
Pan Marcin Papla Sekretarz Gminy i Miasta w Węglińcu,
Pan Wiesław Piechota- Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca,
Pan Jerzy Peroński Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca
st. kpt. Artur Czułajewski- Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu,
kpt. Andrzej Mańkowski- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zgorzelcu,
mł. bryg. Adam Wiliński- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu
dh Waldemar Błauciak- Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu,
dh Janusz Droś- Komendant Gminny ZOSP RP w Węglińcu,
Pan Marek Wawrzynek- Radny Rady Miejskiej Węglińca,
Pan Krzysztof Polewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
Pan Jarosław Podyma, Dariusz Borodzicz, Mariusz Gromada, Państwo Maciej i Małgorzata Kozak.
    Podczas zebrania Prezes Łukasz Pańków odczytał stan organizacyjny OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Sebastian Wyszyński odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a strażacy z jednostki jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu OSP. Następnie przedstawiono plany na bieżący rok i omówiono potrzeby jednostki jakie pojawiają się w związku z naszą działalnością.
    Na koniec zebrania zaproszeni goście w ciepłych słowach podsumowali naszą całoroczną pracę.
Wszyscy wyrażali swoje zadowolenie z pracy z dziećmi, podkreślali jak ważna jest prewencja w naszych działaniach. Pan Burmistrz Mariusz Wieczorek zapewnił nas o wsparciu ze strony Urzędu Miasta w realizacji naszych celów, a także stworzeniu racjonalnej i przejrzystej polityki zakupów sprzętu i wyposażenia. Pan kpt. Andrzej Mańkowski wyraził swoje zadowolenie z wysokiego poziomu wyszkolenia strażaków z Węglińca, a także w profesjonalizmie w działaniach jaki zauważają dowódcy zastępów z JRG PSP i Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Prezes OSP Węgliniec
Łukasz Pańków

2 2

3 2

4 2

5 3