Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    W dniu 4 lutego 2019 roku na zaproszenie Pana Mariusza Wieczorka licznie przybyli na I spotkanie organizacyjne w sprawie „Święta Grzybów” przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy i miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Piechota, Dyrektor ZUK Krzysztof Polewski, Dyrektor MGOK Bogdan Walczak, Prezesi OSP: Łukasz Pańków, Andrzej Mazurkiewicz, oraz przedstawiciele młodego pokolenia.

    Podczas spotkania dyskutowano nad formułą obchodów i organizacją „Święta Grzybów”. Omówiono poszczególne elementy programów z poprzednich jego edycji pod kątem atrakcyjności święta oraz dopasowania pewnych jego elementów do lokalnego środowiska. Każda ze stron przedłożyła swoje propozycje odnośnie programu artystycznego, wyboru artystów, atrakcji, pokazów i konkursów.  W sposób szczególny przyjęto propozycje młodzieży odnośnie ich zapotrzebowania wokalno-muzycznego podczas tej niecodziennej imprezy plenerowej.

    Po owocnych debatach ustalono skład komitetu organizacyjnego „Święta Grzybów”. W szeregi, którego weszli, m.in.: Mariusz Wieczorek Dominik Matelski, Mirosław Matuszewski, Wiesław Piechota, Krzysztof Polewski, Bogdan Walczak. Łukasz Pańkow, Andrzej Mazurkiewicz Jan Bodziany, Bogusława Deluga, Halina Nakonieczna, Sylwester Ząbkowski, Piotr Pawlak, Adrian Wałęga, Kamila Basarab, Mateusz Wieczorek, Mirosław Koza, Urszula Hajda, Bogusław Smolarek.

    Na zakończenie spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Pan Mariusz Wieczorek poinformował, iż mając na uwadze wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje podejmie wszelkie starania, by „Święto Grzybów” nie utraciło swojej renomy, a raczej powróciło do rangi imprezy, jaką była w pierwszej swojej edycji.

Kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego zaplanowano na dzień 18 lutego 2019 roku.

1

2

3