Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    W dniu 3 stycznia br. w Czechach w mieście Hodkovice n/Mohelkou odbyło się spotkanie partnerskie. Było to pierwsze spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Pana Mariusza Wieczorka ze „Starostką” partnerskiego miasta Hodkovice n/Mohelkou Panią Marketą Khauerovą. W spotkaniu ze strony Gminy Węgliniec uczestniczył również Pan Bogdan Walczak Dyrektor MGOK w Węglińcu oraz Pani Beata Bogacz – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

    Podczas spotkania omówiono warunki kontynuacji współpracy pomiędzy gminami oraz przedstawiono propozycję dalszej współpracy. Jedną z form współpracy zaprezentował Dyrektor MGOK Pan Bogdan Walczak omawiając plan projektu pn. „Poznajmy się lepiej”. Zaprezentowany projekt ma charakter kulturalno- turystyczno- sportowym. Jego realizacja ma nastąpić w bieżącym roku w partnerstwie z w/w gminą. Projekt zakłada cykl spotkań ze strony obu gmin m.in.: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów celem poznania różnorodności poszczególnych kultur, form spędzania wolnego czasu, sposobu przeprowadzenia rozgrywek sportowych, wycieczek, rajdów rowerowych itp. oraz poznania potencjału turystycznego obu zaprzyjaźnionych gmin.

1

1