Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      Baner

750x200px scaled

banner poradni segregacji

koronawirus

    Przypominamy, iż z dniem 01.07.2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego weszła w życie Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

   Uchwała antysmogowa dotyczy zakazu stosowania najgorszej jakości paliw:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Powyższa uchwała dotyczy każdego mieszkańca i każdy podmiot gospodarczy, a nieprzestrzeganie jej zagrożone będzie karą grzywny do 5000,00 zł.

Tekst uchwały