Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    W dniu 05 grudnia br. komisyjnie dokonano odbioru prac wykonanych w ramach bieżących remontów dróg na terenie Gminy Węgliniec na ulicy Leśnej w Węglińcu. Zakres robót obejmował: wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, skropienie bitumem naprawionego miejsca, rozścielenie mieszkanki mineralno- bitumicznej, zagęszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i posypanie kruszywem bez regulacji krawężników.

    Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze przetargu- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z  o . o z siedzibą w Jałowcu 56  59-800 Lubań.

1

2

4