Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

   W dniu 03.12.2018r. odbył się odbiór konserwatorski zadania pn. Konserwacja 5 malowideł na balustradach empor w zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu – etap III końcowy. Zostały wykonane prace konserwatorskie przy 5 XVII - wiecznych malowidłach znajdujących się na balustradach empor.

  Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ocenili wysoko jakość wykonanych prac. Na zaproszenie Ks. Proboszcza w odbiorze uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Węgliniec w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec p. Mariusz Wieczorek. Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca p. Wiesław Piechota oraz pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu p. Agata Adamczyk. Całkowita wartość przedsięwzięcia w br. wynosiła blisko 30 000,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy - 5 000,00 zł.

                                                                                                    Agata Adamczyk

1

1

1

1

1

1

1

1