Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    Państwo Zofia i Władysław Salas ze Starego Węglińca 30 listopada obchodzili imponujący jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Węglińcu. Małżonkowie odebrali z rąk Burmistrza Mariusz Wieczorka pamiątkowe tablo oraz bukiet kwiatów. Zacnym solenizantom składamy serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za stworzenie szczęśliwego związku małżeńskiego, życząc jednocześnie dużo zdrowia i pogody ducha na kolejne lata spędzone razem. 

1

2

3