Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    W dniach od 1 do 19 listopada Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węglińcu już po raz trzeci realizowała światową Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży.

   Organizatorem kampanii w Polsce jest Fundacja po DRUGIE, która we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampaniiKampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

    Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

    Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

8

   Podczas podejmowanych przez wychowawców, pedagogów i uczniów działań wiele mówiono o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomniano te wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

    W tych dniach uczniowie od najmłodszych klas brali udział w lekcjach profilaktycznych na temat negatywnych skutków przemocy, wspólnie tworzyli plakaty i gazetki klasowe. Uczyli się sposobów radzenia sobie z przemocą oraz umiejętności stosowania właściwych postaw wobec przemocy. Podczas warsztatów wykorzystano filmy profilaktyczne. Wychowawcy i pedagodzy przeprowadzili pogadanki na temat przemocy rówieśniczej oraz rodzajów przemocy. Uczniowie wykonywali pomarańczowe wstążeczki, które następnie rozdano całej społeczności szkolnej 19 listopada – ten dzień został ogłoszony Pomarańczowym Dniem.

    W ramach kampanii odbyły się spotkania i warsztaty ze specjalistami:

- warsztaty dla uczniów klas V „Złość da ci w kość” oraz dla klas VIII „Debata” sfinansowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu. Warsztaty przeprowadził pan Piotr Szaszkiewicz z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Panowie Piotr Szaszkiewicz oraz Bartosz Sobczyński przeprowadzili również  szkoleniową Radę Pedagogiczną „Mosty zamiast murów”.

- spotkania dla uczniów klas VI i VIII z panią Andżeliką Wiciak Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu – wydział III Rodzinny i Nieletnich. Tematyka spotkań w klasach VI dotyczyła przemocy rówieśniczej, natomiast w klasach VIII zagrożenia demoralizacją, oraz odpowiedzialności prawnej uczniów, którzy ukończyli 13 rok życia.

   Serdeczne podziękowania należą się Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wsparcie finansowe i merytoryczne podejmowanych działań, pani Andżelice Wiciak – Kuratorowi Zawodowemu Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, trenerom Piotrowi Szaszkiewiczowi i Bartoszowi Sobczyńskiemu z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Szczególnie dziękuję wychowawcom, nauczycielom, pedagogowi, uczniom i rodzicom za ogromne zaangażowanie.

Koordynator Kampanii

Katarzyna Szymczak

2

2

2

2

2

2