Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10428524

      

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

     31 sierpnia 2022 roku nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Wsparciem zostało objętych 14 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Węgliniec.

      W spotkaniu w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Pan Mariusz Wieczorek, pracownik Urzędu Gminy oraz rodzice wraz z dziećmi, dla których został zakupiony sprzęt.

      Gmina Węgliniec otrzymała dofinansowanie w kwocie 43.256,64 zł, w ramach którego zakupiono 9 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office, na łączną kwotę 27.807,84 zł, 5 komputerów stacjonarnych All in One z oprogramowaniem Microsoft Office, na łączną kwotę 15.043,80 zł oraz roczne ubezpieczenie.

      Sprzęt komputerowy został przekazany dzieciom i pełnoletnim uczniom na podstawie umowy darowizny podpisanej z rodzicem reprezentującym ucznia.

Agnieszka Łaniucha

Urząd Gminy i Miasta

Wydział Usług Wspólnych i Rozwoju

- Oświata i pozyskiwanie środków z UE-     

59-940 Węgliniec

Tel. 75 77 11 437 wew.45

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu 2

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 2

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 11

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu 9

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 3

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 4

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 9

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 10

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 12

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 13

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 15

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 16

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 17

 Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 18

Fotografia przedstawiająca moment przekazania komputerów w ramach Programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 14