Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

      Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec w szczególności dotyczy turystyki rowerowej.

Zarządzenie i ogłoszenie.

Wzór oferty