Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                 turystyka w gminie logo

   images

Węgliniec mapka

eaktywnirazem b

Dofinansowanie

baner informacja 2

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
7992730

 

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

    Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na ocenę sposobu ogrzewania nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgliniec oraz przyczyni się do rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Przedmiotowa inwentaryzacja umożliwi lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

    Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do burmistrza miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Jednocześnie uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z  21.07.2020 r. poz. 4389) nałożyła na gminę obowiązek wykonania do 30 czerwca 2021 roku inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

    W związku z powyższym, w celu realizacji w/w obowiązków, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. wypełnioną deklarację (druk dostępny poniżej w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie urzędu) należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec przy ul. Sikorskiego 3 w Węglińcu lub wysłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wzór deklaracji docx.