Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 Informacje i ogłoszenia 2018                                                 Informacje i ogłoszenia 2017

 

Informacje i ogłoszenia bieżące

2019


2019.04.19
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 22.04 - 28.04.2019r.
Informacja


2019.04.17
INFORMACJA
Dnia 02.05.2019r. (czwartek)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu będzie nieczynny
Za niedogodności przepraszamy

Kierownik MGOPS w Węglińcu
          Grażyna Sroka


2019.04.17
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec
Prognoza oddziaływania na środowisko
Zmiana studium
Studium rysunek prognozy
Studium rysunek prognozy wyłożenie
Studium rysunek zmiany kopalnia
Studium rysunek zmiany kopalnia fragment


2019.04.07
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 08.04 - 14.04.2019r.
Informacja


2019.03.21
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 01.04 - 07.04.2019r.
Informacja


2019.03.21
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 21.03 - 31.03.2019r.
Informacja


2019.03.14
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 18.03 - 24.03.2019r.
Informacja


2019.03.12
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Wskazówki


2019.03.11
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 11.03 - 17.03.2019r.
Informacja


2019.03.04
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 04.03 - 10.03.2019r.
Informacja


2019.02.27
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.
Informacja


2019.02.22
OGŁOSZENIE

ARENA ENERGY
Biuro rozwoju projektów energii odnawialnej
poszukuje gruntów do wydzierżawienia pod budowę farm fotowoltaicznych.
Załącznik


2019.02.22
Strzelania na terenie  JW 5430 w dniach 25.02 - 03.03.2019r.
Informacja


2019.02.18

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

    Informuję, że w dniu 13.2.2019r. został udostępniony "Projekt listy osób których wnioski o przydział lokalu z Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2019 zostały rozpatrzone pozytywnie"

   Projekt listy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec przy ul. Sikorskiego 3, oraz w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Sikorskiego 40.

   Uwagi do listy można składać w formie pisemnej do dnia 08.03.2019r. do biura Zakładu usług Komunalnych w Węglińcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec                                                    Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

           Mariusz Wieczorek                                                                                                Krzysztof Polewski


2019.02.18
Strzelania na terenie  JW 5430 w dniach 18.02 - 24.02.2019r.
Informacja


2019.02.11
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 11.02 - 17.02.2019r.
Informacja


2019.02.01
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 04.02 - 10.02.2019r.
Informacja


2019.01.25
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 28.01 - 03.02.2019r.
Informacja


Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 23.01.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 22.01.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dusznikach-Zdroju (powiat kłodzki), Działoszynie (powiat zgorzelecki), Dzierżoniowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Oławie, Wałbrzychu, Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 23.01.2019 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,

2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.

3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.


2019.01.21
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 21.01 - 27.01.2019r.
Informacja


2019.01.11

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ZGORZELECKIM NA ROK 2019 r.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel.: 75 77 61 561 wew. 2 lub drogą mailową na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

  • Urząd Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec ( nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów)

Poniedziałek od godz.  8.15 do 12.15 - adw. Remigiusz Szewczak

Wtorek  od godz. 12.00 do 16.00 – adw. Remigiusz Szewczak

Środa  od godz. 8.00 do 12.00 – adw. Grzegorz Pozauć

Czwartek  od godz.  8.00 do 12.15 – adw. Grzegorz Pozauć

Piątek  od godz.  8.00 do 12.00 – adw. Jerzy Buraczyński

  • Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku , ul Kościuszki 4, 59-930 Pieńsk

 (nieodpłatna pomoc świadczona przez radców prawnych)

Poniedziałek od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Szymon Biniaszczyk

Wtorek od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Sylwia Mikołajczyk

Środa od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Sylwia Mikołajczyk

Czwartek od godz.  11.00 do 15.00 – r.pr. Jakub Kołtun

Piątek od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Jakub Kołtun

  • Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia (wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ”Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze)

Poniedziałek  od godz. 12.00 do 16.00 – r.pr. Wiesław Kret       

Wtorek  od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Bernadetta Baszak                

Środa  od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Wiesław Kret                   

Czwartek  od godz.  10.00 do 14.00 – r.pr. Bernadetta Baszak              

Piątek  od godz.  9.00 do 13.00 – adw. Paweł Hryń                      

  • Urząd Gminy  i  Miasta  w  Węglińcu, ul. Sikorskiego  3, 59-940  Węgliniec

(wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze)

Poniedziałek  od godz. 8.30 do 13.00 – r.pr. Sylwia Mikołajczyk               

Wtorek  od godz. 10.30 do 15.00   - adw. Robert Greb                 

Środa  od godz. 8.00 do 12.30 – adw. Sandra Kulpa                              

Czwartek  od godz. 8.00 do 12.30 – adw. Paweł Hryń              

Piątek  od godz. 8.30 do 12.30 – r.pr. Sylwia Mikołajczyk                       

 

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

· poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

· wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

· przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

· nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już
w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel.                   75 77 61 561 wew. 2 lub drogą mailową na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 


2019.01.11
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 14.01 - 20.01.2019r.
Informacja


2019.01.08
Działania profilaktyczne Jednostki Wojskowej 5430
Informacja