Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Decyzje podatkowe 2020

   Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, iż wzorem ubiegłych lat w lutym bieżącego roku do wszystkich podatników  z terenu Gminy i Miasta Węgliniec dostarczone zostaną roczne decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego na 2020 rok.

   Na terenie Węglińca decyzje doręczać będą pracownicy urzędu. Doręczanie odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, po godzinach pracy urzędnika oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00. Doręczanie decyzji podatkowych na terenie Węglińca rozpocznie się od 11 lutego br. i trwać będzie do 25 lutego br.

Na terenie gminy decyzje wymiarowe będą doręczać Sołtysi poszczególnych Sołectw.

Decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną wysłane pocztą.

Termin wniesienia I raty podatku:  do dnia 15 marca br.

Sposób dokonania wpłaty:

1. Bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2020 rok:

Urząd Gminy i Miasta

ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

 

2. W Kasie Banku Spółdzielczego: 

(w budynku Urzędu), czynny w godzinach: w poniedziałki – czwartki 8.00-14.00, piątki 8.00-13.30

 

3. U sołtysów poszczególnych sołectw.